Hengsten

Hengstenkeuring

De hengsten worden beoordeeld op de volgende punten:


Vetenaire keuring:

* Tanden. 
* Testikels. 
* Ogen. 
* Schurft. 
* Hoeven. 
* Ledematen. 
* Hart en longen. 
* Algemene gezondheidsindruk. 
* Karakter. 
* Temperatuur. 
* Bewegingen

 
Exterieurkeuring:

A. Rastype.

B. Lichaamsbouw en gespierdheid.

C. Beenkwaliteit en beenstanden.

D. Correctheid van de gangen.

E. Totale indruk en ontwikkeling. 

Bij minimaal 35 punten krijgen de 1- en 2-jarige hengsten een aanhoudpremie. De 3-jaar en oudere hengsten krijgen een 3de premie.

Bruikbaarheids onderzoek:

Minimale eis is een A-certificaat voor een van de volgende proeven: zadelproef, aangespannen proef, landbouwbruikbaarheidsproef. Als de hengsten minimaal LL- dressuur en B springen Fjordsport is, hoeft deze niet ook nog een proef af te leggen. 
 
Hengsten in het Hoofdstamboek: 
Hengsten in de leeftijd van 5 jaar en ouder, met een voorlopige 3de premie kunnen na hun 5de levensjaar in het Hoofdstamboek worden ingeschreven. Mits zij voldoen aan het afstammelingenonderzoek.

Predicaten 

Prestatie hengst:

Op grond van het behalen van minimaal een A-certificaat voor een aangespannen proef en een A-certificaat voor de zadelproef of LL- dressuur en B-springen Fjordsport.

 
Keur hengst:

Op grond van het aantal nakomelingen, berekend over minimaal drie aaneensluitende dekjaren, dit geeft aan dat de hengst een vruchtbare hengst is.

Preferente hengst: 
Op grond van het aantal in het Stamboek opgenomen nakomelingen welke MODEL zijn. Minimaal 30 % gerekend over 3 dekjaren.

 
Model hengst: 
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, welke een van de bovenstaande predicaten hebben behaald (keur, preferent, prestatie) worden Modelhengst als zij op de keuring een 2DE premie behalen met min. 35 punten.

 
Ster hengst: 
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, met min. twee extra predicaten (keur, preferent, prestatie) worden sterhengst als zij op de keuring een 1ste premie behalen met min. 37 punten.

 
Elite hengst:

Op grond van het behalen van alle voor een hengst te behalen predicaten, te weten: Sterhengst, Keurhengst, Preferente hengst en Prestatie hengst.

Keuringsplicht van de hengsten


Hengsten, welke in het afstammelingsonderzoek zitten, zijn verplicht elk jaar op de jaarlijkse hengstenkeuring te verschijnen. Hengsten, welke in het hoofdstamboek zijn opgenomen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse keuring. 
 
Zij kunnen alsnog om de volgende redenen uit de fokkerij worden genomen:

A. Als de fertiliteit van de hengst onvoldoende blijkt te zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat het Stamboek er van uitgaat dat de eigenaar van de hengst verantwoordelijk is voor de fertiliteit van de hengst. Mocht uit de gegevens blijken dat de hengst bijv. door een slechte bevruchting te weinig nakomelingen brengt, dan kan het Stamboek de bovenstaande maatregel treffen. Ook komt het afstammelingen onderzoek in gevaar als er van de betreffende hengst te weinig nakomelingen komen, aangezien hij dan niet het vereiste aantal kan tonen. Indien de hengst niet voldoet aan deze bepaling wordt hij uit de fokkerij genomen.

B. Als blijkt dat de nakomelingen bij de verrichtingen onvoldoende resultaten behalen.

Bij de keuring zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het exterieur, met de verrichtingen, de afstammelingen en de kwaliteit van de afstammelingen.